چگونه IoT در حوزه سلامت تاثیر گذار بوده است؟

این یک حقیقت است که وقتی بیمار می شویم و بحث بازیابی سلامت به میان می آید، همه ما خواهان مراقبت های سریع و دقیق هستیم. به عنوان یک بیمار، می خواهیم علاوه بر ارزانی خدماتی که جهت بهبود خود دریافت...

Read more