با امکانات جدید IBM Business Process Manager 8.5 آشنا شوید

با امکانات جدید IBM Business Process Manager 8.5 آشنا شوید پرتال فرآیند (Process Portal) اگر شما صاحب فرآیند یا مدیر یک تیم هستید، از طریق این داشبورد که به خوبی طراحی مجدد شده است، می توانید به...

Read more