هوش تجاری (BI)

هوش تجاری (BI)

هوش تجاری (BI) فرایندی مبتنی بر فناوری است که برای تحلیل داده‌­ها و ارائه اطلاعات کاربردی استفاده می‌­شود و به مجریان، مدیران و کارکنان در اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه کمک می‌­کند. به عنوان بخشی از...

Read more