مروری بر اثبات دانش صفر (Zero-knowledge Proof) در بلاکچین

مروری بر اثبات دانش صفر (Zero-knowledge Proof) در بلاکچین

وقتی رازی را با کسی در میان بگذارید، دیگر جلوی انتشار آنرا نمی توان گرفت. این موضوع در دنیای بلاکچین هم مصداق دارد. پس چطور رازهای با اهمیت را پنهان کنیم، در حالی که بسیاری از آنها را باید ثابت...

Read more