تکنیکهای بهینه سازی پرس و جوها در SQL Server: اصول پایه – بخش دوم

تکنیکهای بهینه سازی پرس و جوها در SQL Server: اصول پایه – بخش دوم

تکنیکهای بهینه سازی پرس و جوها در SQL Server – بخش دوم “بهینه” چیست؟ پاسخ به این سوال خیلی چیزها را مشخص می کند، مثلا اینکه چه زمانی یک مشکل تمام شده و می توانید سراغ مشکل بعدی...

Read more
تکنیکهای بهینه سازی پرس و جوها در SQL Server: اصول پایه – بخش اول

تکنیکهای بهینه سازی پرس و جوها در SQL Server: اصول پایه – بخش اول

مقدمه رفع و جلوگیری از مشکلات مربوط به کارایی، برای موفقیت هر برنامه کاربردی بسیار مهم است. ما از انواع ابزارها و بهترین روشها برای ارائه مجموعه ای از تکنیک ها استفاده خواهیم کرد که می تواند برای...

Read more