تغییر رویکرد سازمانی از پروژه محور به محصول محور: منظور چیست و چرا اهمیت دارد؟ – بخش دوم

تغییر رویکرد سازمانی از پروژه محور به محصول محور: منظور چیست و چرا اهمیت دارد؟ – بخش دوم

بخش اول مقاله را در اینجا بخوانید رویکرد  P2P چگونه بر تامین بودجه تاثیر می گذارد در دنیای پروژه ها، گزارشات توجیهی کسب و کاری برای توجیه بودجه نوشته می شوند و تمام بودجه اختصاص می یابد. سپس تیم...

Read more
تغییر رویکرد سازمانی از پروژه محور به محصول محور: منظور چیست و چرا اهمیت دارد؟ – بخش اول

تغییر رویکرد سازمانی از پروژه محور به محصول محور: منظور چیست و چرا اهمیت دارد؟ – بخش اول

بسیاری از شرکت ها و دست اندرکاران با ایده انتقال رویکرد چابک خود از پروژه ها به محصولات ناآشنا هستند. اگرچه یک کتاب عالی در این مورد وجود دارد. کتاب Project to Product اثر دکتر میک کرستن، کتاب...

Read more
X

Hello,
Your location data will be used to help identify you and allow us to offer you great products and services. Your consent is important for us to do this and you are not obliged in any way to share this information with us. Thank you